ZANIM WEZWIESZ SERWIS

W celu samodzielnego wyeliminowania ewentualnych drobnych niedomagań w pracy urządeń prosimy o sprawdzenie poniższych punktów:

 

KOTŁY WISZĄCE:

Kocioł nie pracuje:

 • Sprawdzić poprawność podłączenia zasilania (czy jest napięcie na zaciskach automatyki lub czy nie zamieniono faz np. inne włożenie wtyczki do gniazdka)
 • Na regulatorze kotła świeci czerwona dioda. Nacisnąć przycisk odblokowania usterki (zapisać kod usterki z wyświetlacza)
 • Sprawdzić czy kurek gazowy jest otwarty.
 • Sprawdzić czy jest zagwarantowany minimalny odbiór ciepła
 • Kocioł się zapowietrzył - wezwać serwis.

Kocioł nie wytwarza ciepłej wody użytkowej:

 • Sprawdzić filtr na dopływie zimnej wody.
 • Wymiennik spaliny-woda nie jest drożny (wymagane czyszczenie) - wezwać serwis

Kocioł przegrzewa lub niedogrzewa:

 • Zmienić temperaturę normalna na termostacie (automatyka stałotemperaturowa)
 • Zmienić temperaturę normalną lub pochylenie i poziom krzywej grzewczej (automatyka pogodowa)

 

KOTŁY STOJĄCE:
 

Kocioł nie pracuje:

 • Sprawdzić poprawność podłączenia zasilania (czy jest napięcie na zaciskach automatyki)
 • Na regulatorze kotła świeci czerwona dioda. Nacisnąć przycisk odblokowania usterki oraz zapisać kod usterki z wyświetlacza.
 • Wcisnąć przycisk odblokowania usterki na palniku.
 • Sprawdzić czy kurek gazowy jest otwarty.
 • Sprawdzić drożność instalacji olejowej (zamknięcie kurka na filtrze oleju, parafina w instalacji) . Wkładka filtra oleju podlega okresowej wymianie (powinna być czysta)
 • Sprawdzić czy jest zagwarantowany minimalny odbiór ciepła
 • Kocioł się zapowietrzył (eksploatacja na gazie płynnym) - wezwać serwis.
 • Sprawdzić czy pompa(y) po okresie letnim nie są "zakleszczone"

Kocioł nie wytwarza ciepłej wody użytkowej: 

 • Sprawdzić filtr na dopływie zimnej wody.

Kocioł przegrzewa lub niedogrzewa:

 • Zmienić temperaturę normalna na termostacie (automatyka stałotemperaturowa)
 • Zmienić temperaturę normalną lub pochylenie i poziom krzywej grzewczej (automatyka pogodowa)
 • Ustawić częściowy priorytet CWU.- wezwać serwis
 • Zmienić wpływ temperatury pomieszczenia na temp. wody w kotle - wezwać serwis