Pierwsze uruchomienie

Producent nakłada obowiązek pierwszego uruchomienia urządzenia przez Autoryzowany Serwis. Warunkiem przystąpienia do pierwszego uruchomienia jest wcześniejsze dokonanie poprawnego technicznie podłączenia urządzenia do instalacji grzewczej oraz gazowej, zgodnie z instrukcją montażu kotła dostarczoną przez producenta.