Opieka serwisowa

Usługa ta obejmuje cykliczne sprawdzanie stanu urządzeń składających się na wyposażenie kotłowni oraz wykonywanie niezbędnych prac konserwacyjnych. Ta kompleksowa usługa pozwala na utrzymanie kotła w dobrym stanie technicznym oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii, a w konsekwencji koszty niezbędnych napraw. Regularna konserwacja urządzenia gwarantuje utrzymanie optymalnych paramentów pracy, co zwiększa czas użytkowania urządzenia i pozwala minimalizować zużycie gazu.

W przypadku konieczności usunięcia awarii, nasza firma zobowiązuje się do naprawy usterki u klientów pozostających pod stałą opieką serwisową przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii jest określony w umowie.

Ofertę tę kierujemy w szczególności dla administratorów kotłowni w budynkach użyteczności publicznej (urzędy) oraz hoteli, pensjonatów i wspólnot mieszkaniowych.